Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow

Complexe vraagstukken pak je aan door met alle betrokkenen op onderzoek te gaan en te leren van wat werkt en wat niet. Dat is een avontuur, geen georganiseerde reis. Op welke manier je door het vraagstuk heen komt weet je van tevoren niet maar natuurlijk is het geen loze dwaaltocht. De vraag moet helder zijn en er moet een duidelijk idee zijn over wat we willen bereiken. Daar begint het. Wat je daarbij nodig hebt is het volgende…

Geoefende waarneming

In de meeste groepen is het nodig om de waarneming aan te scherpen want beelden en interpretaties belemmeren nogal eens het zicht. Waarnemen doe je met meer dan alleen je ogen en oren, wat je innerlijk meemaakt is ook een waarneming.

Sociaal vermogen

Onverbloemde communicatie, open vragen stellen, doorvragen, feedback geven, beschikken over verschillende interventiestijlen, niet met jezelf bezig gaan maar collectief slim zijn, bereid zijn om voorbij eigen meningen en overtuigingen te bewegen.

Leren

Dat je iets niet weet is eigenlijk een heuglijke constatering. Het is de opmaat tot leren. Om leren te faciliteren verzamelen we feiten en waarnemingen, leggen verbanden en herkennen patronen, trekken er lessen uit, ontwerpen nieuwe mogelijkheden en proberen deze uit.

Systemische aanpak

Iedereen die een rol speelt bij het vraagstuk betrekken we bij het onderzoek en ontwerpproces. Op die manier is de informatie die nodig is steeds beschikbaar en kunnen beslissingen snel genomen worden.

Realiteit en context

We onderzoeken de huidige realiteit en de invloed die de context daarop uitoefent. Met alle feiten en factoren in zicht is het vrij eenvoudig om verbanden, patronen en dynamieken binnen het vraagstuk te herkennen.

Collectieve slimheid

Goed dat iedereen uniek is. De complexiteit aan kwaliteiten en vermogens die dat oplevert maakt dat er collectieve slimheid gemaakt kan worden, nodig om tot een dynamisch ontwerp te komen voor een nieuwe situatie.

Onze rol

We creëren een energieke leeromgeving waarbinnen gewerkt wordt aan het vraagstuk. Zo kan je ‘real time’ leren doen. We zorgen ervoor dat de vorm waarin er gewerkt wordt steeds aansluit bij wat we willen bereiken. Ook zullen we eigenheid, verantwoordelijkheid en leiderschap stimuleren. De kennis, tools en vaardigheden die nodig zijn om binnen complexiteit te kunnen werken brengen we in waar en wanneer dat nodig is. 

Wat levert het op?

Teams en organisaties die weten hoe je vraagstukken live, lerend en door middel van collectieve slimheid aanpakt zijn in staat om voortdurend in te spelen op wat een veranderende context van hen vraagt. Ook als wij al lang weer weg zijn.