We zijn o.a. aan het werk (geweest) bij…

Teamontwikkeling accountmanagers Directie Bedrijfsvoering

Ontwikkeling resultaatverantwoordelijke teams, interne opleiding voor coaches en begeleiding van de domeindirectie

i.s.m Carla Frayman

Leergroepbegeleiding en coaching bij de leergang ‘Lerend veranderen voor MBO directeuren en opleidingsmanagers’

C0-creatie van ideeën voor samenwerking met non-profit partner

i.s.m Carla Frayman

Actualisering Cultuurvisie Breda

i.s.m Peter Paul Gerbrands

Ontwikkeling van management- en organisatieadviseurs

i.s.m Frank Bosboom en Leon Klinkers

Begeleiding van aanscherpen curriculum tbv accreditatie

Teamontwikkeling afdeling onderwijsservice

i.s.m Carla Frayman

Teamontwikkeling en coaching MT Parkeerbedrijf

i.s.m Carla Frayman

Andere activiteiten en initiatieven

Binnen Rhyzzo hebben we een instrument ontworpen waarmee we de voortdurend ontwikkelende realiteit kunnen weergeven. Het instrument werkt d.m.v. acht dynamieken die samen altijd in evenwicht zijn. Individuele dynamieken kunnen onder- of oververtegenwoordigd zijn en geven daarmee een helder beeld van de huidige realiteit en wat daar, al naar behoefte, aan gedaan kan worden.

Samen met Peter Paul Gerbrands, Huibert van Wijngaarden en Martijn Bakker.rhyzzo.com