Waar zijn we o.a. aan het werk (geweest)

Teamontwikkeling accountmanagers Bureau Managementondersteuning

Ontwikkeling resultaatverantwoordelijke teams

i.s.m Carla Frayman

Leergroepbegeleiding opleiding 'Lerend veranderen voor MBO directeuren'

C0-creatie van ideeën voor samenwerking met non-profit partner

i.s.m Carla Frayman

Actualisering Cultuurvisie Breda

i.s.m Peter Paul Gerbrands

Ontwikkeling van management- en organisatieadviseurs

i.s.m Frank Bosboom en Leon Klinkers

Begeleiding van aanscherpen curriculum tbv accreditatie

Teamontwikkeling afdeling onderwijsservice

i.s.m Carla Frayman

Teamontwikkeling en coaching MT Parkeerbedrijf

i.s.m Carla Frayman

Andere activiteiten en initiatieven

Binnen Rhyzzo hebben we een instrument ontworpen waarmee we de voortdurend ontwikkelende realiteit kunnen weergeven. Het instrument werkt d.m.v. acht dynamieken die samen altijd in evenwicht zijn. Individuele dynamieken kunnen onder- of oververtegenwoordigd zijn en geven daarmee een helder beeld van de huidige realiteit en wat daar, al naar behoefte, aan gedaan kan worden.

Samen met Peter Paul Gerbrands, Huibert van Wijngaarden en Martijn Bakker.

rhyzzo.com

Chaos Collective hanteert een praktische en laagdrempelige aanpak om in een korte tijd richting te vinden in startende projecten. Bijv. ‘We willen meer met inwoners gaan samenwerken maar we weten nog niet hoe?’ We helpen om de intentie te verscherpen, wat er bereikt wil worden met zo’n samenwerking, wie daarvoor nodig zijn als partners en wat de eerste stappen zijn die gezet kunnen worden.

Samen met Frank Bosboom, Leon Klinkers en Guus van Bork.

chaoscollective.nl