Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow
Enweby fullscreen background slideshow

Enkele inzichten en instrumenten waar we mee werken

Collectieve slimheid

Peter Senge
Complexe vragen los je niet op met expertise van een individu, daarvoor is collectieve slimheid en co-creatie nodig.

Entree & contractering

Chris Argyris, David Schon
Twee fundamentele stappen voor het opstarten van effectieve samenwerking.

Lerende organisatie

Peter Senge
Persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gezamenlijke visie, teamleren, systemisch denken.

Design thinking

Eigen design achtergrond, IDEO design, d.School
Iteratief ontwerpproces, prototyping, creative labs, human-centered design, testen.

Double en triple loop leren

Chris Argyris
In plaats van symptomen bestrijden de patronen en gedrag herkennen die ertoe leiden dat problemen blijven voortbestaan.

Interventiestijlen

Richard Blake & Jane Mouton, Peter Cockman e.a.
Vier gespreksstijlen om anderen te kunnen stimuleren en uitdagen in dialoog. Een goed gereedschap om met de realiteit om te gaan.

Van basic needs naar active skills

Abraham Maslow, Peter Paul Gerbrands
Interventies om van eigenbelang naar anderbelang te ontwikkelen.

IJsbergmodel

Een systeemdenken instrument om meer impact te kunnen hebben bij de aanpak van langdurige problemen.

Leer- en innovatiecirkel

David Kolb
Vier stappen voor ervaringsgericht leren en innoveren.

Functionele typen

Carl Jung
Vier manieren waarop mensen informatie verwerken en of ze dat introvert of extravert doen. Helpt om elkaar beter te kunnen ‘verstaan’.

Fasen van informatieverwerking

Elisabeth Kübler-Ross, Peter Paul Gerbrands, Bert Nijenhuis
De fasen die mensen doorlopen als reactie op een nieuw feit.

Conflictstijlen

Kenneth Thomas, Ralph Kilmann
Gereedschap om inzicht te krijgen in eigen en andermens conflictstijlen. Behulpzaam om aanvullende stijlen te onderzoeken.

Waardenmeting

Richard Barrett
Zeer geschikt om het niveau van bewustzijn in organisaties te meten.

Informatieverwerking met systeem 1 en 2

Daniel Kahneman
Twee manieren waarop de hersenen beslissingen nemen. Systeem 1 is snel en associatief. Systeem 2 kost moeite en wordt maar al te vaak niet gebruikt bij cruciale beslissingen.