Training Stimuleren en uitdagen

Stimuleren en uitdagen:
7 instrumenten om de realiteit te hanteren

Een programma voor teams, docenten en begeleiders in het onderwijs.
Wil je als individu deelnemen kijk dan op deze pagina.


Hoe kan je als docent een stimulerende en uitdagende leeromgeving creëren? Een leeromgeving waarin realiteitszin en samenwerking kunnen ontstaan. Het programma ‘stimuleren en uitdagen’ bied je de gelegenheid om zeven instrumenten onder de knie te krijgen die dit mogelijk te maken.

Een overzicht van de 7 instrumenten

Entree maken: Het creëren van condities voor open en eerlijke communicatie i.p.v. het vertonen van wenselijk gedrag en het tegenkomen van meningen en standpunten.

Contracteren: Afspraken maken over: wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen en wat mag je daarbij van elkaar verwachten. Als er dan later in het werkproces onduidelijkheid ontstaat of er zich problemen voordoen is er de mogelijkheid om deze afspraken erbij te pakken en kan samenwerking snel weer doelgericht worden.

Vier interventiestijlen (Accepterend, Katalyserend, Confronterend en Voorschrijvend):
Vier interventiestijlen die van nature dicht bij ons staan en die we vaak zonder dat we het weten al toepassen in de praktijk. We gaan deze doelgericht oefenen waardoor we hun specifieke kwaliteiten goed leren kennen en ze daardoor servicegericht kunnen inzetten.

Feedback: Gaat over het krijgen van informatie over wat je ‘doet’ en wat het ‘effect’ daarvan is op anderen. Tijdens het leren van de stijlen zetten we feedback actief in om de interventiestijlen meer servicegericht te kunnen toepassen.

Het is interessant om te zien hoe moeilijk het toepassen van de zeven instrumenten in de praktijk eigenlijk is. De meeste mensen hebben van zichzelf het idee dat ze er beter in zijn dan in de werkelijkheid. Die discrepantie wordt vaak tijdens de werkdag duidelijk en geeft een vriendelijke aanzet om ander gedrag te gaan oefenen.

In het programma hanteren we een praktische aanpak; de werkdagen zijn zo opgezet dat elk onderdeel actief geoefend kan worden. Dit leidt tot een dieper begrip van elk concept en geeft iedere deelnemer inzicht in hun sterktes en moeilijkheden bij het toepassen van elk onderdeel in de praktijk. Hiervoor maken we o.a. gebruik van ieders waarnemingen.

Iedere deelnemer krijgt van tevoren een compacte reader toegestuurd waarin de kern en toepassingen van elk instrument uitgelegd staan, zodat je je effectiever kunt voorbereiden op de werkdag. Tussen de werkdagen in bieden we (afhankelijk van de grote van de groep) een tussentijdse webinar of live reflectiemoment aan. Vragen die naar boven zijn gekomen tijdens het werken met de 7 instrumenten in de eigen context kunnen daar met elkaar besproken worden.

Resultaten

Aan het eind van het programma heb je als deelnemer:

  • Door actieve oefening geleerd wat entree en contracting is.
  • Een duidelijk idee wanneer en hoe je elk van de interventiestijlen kunt gebruiken in de dagelijkse realiteit.
  • Ervaren hoe je feedback op een veilige manier in kunt bouwen in je activiteiten om leren te versnellen.

Kosten

Het 2-daags programma (en reflectiemoment) kost €320 per persoon excl. BTW.
Deze prijs is voor 10-15 deelnemers. Als het aantal hoger of lager ligt dan wordt de prijs in overleg bepaald.

Voorzieningen

Belangrijk voor dit programma is dat het binnen de eigen omgeving plaatsvindt.
We gaan er daarom van uit dat de opdrachtgever de ruimte verzorgt.

Trainers

Het programma wordt (be)geleid door Carla Frayman van it Fits ’s en Jan Peeters.

Deelname

Je bent van harte welkom om contact met ons op te nemen om te bespreken of ‘stimuleren en uitdagen: 7 instrumenten om de realiteit te hanteren’ ook voor jouw situatie een passend programma is.

Werk je niet in het onderwijs maar heb je wel interesse in dit programma voor jouw team of groep? Neem dan contact met ons om de mogelijkheden te bespreken.